جزیره...

جمع کرده ام!قطره قطره!تمام نگاه هایت راکه ازمن گرفتی.روزنامه هاتیترکرده اند:کشف غریبانه ی یک جزیره..

حال این روزهای من!

نمیدانم چه حکمتی ست که بیشتر ایزاینکه سپاسگذاری کنم غرزدم و نیمه ی خالی لیوان را دیدم!

خدایا ببخش!

ببخش که حتی گاهی فراموش میکنم که چه لطف ها بر من داشته ای و نه از روی قصدو غرض بلکه از روی جوانی شکرت را ندید گرفته ام!

خدای من...ای همه ی هستی من!

نمیخواهم نا شکری کنم و بگویم هر انچه را که شب قدر سال قبل ازتو خواستم به من ندادی!نمیخواهم بگویم همه ی نذرو نیازم پیش تو  بیهوده بود!نمیخواهم حتی یک کلمه جاری سازم که چرا؟!

امسال میخواهم شکرت کنم...میخواهم بگویم که خدایا شکرت که انچه را که پارسال خواستم به من دادی...شکرت که او را به من دادی...!

اما خدایا!من فقط عشقش را نخواسته بودم...عشق دو روزه و سه روزه و غیره اش را هیچ وقت نخواستم!من همه اش را برای همه ی عمر خواستم..........

رسیدگی فرمایید!

*التماس دعــــــــــــــا*

[ دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:7 ] [ ریحانه.ی ] [ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه